กระทรวงน้ำ

กระทรวงน้ำ

“บิ๊กจิ๋ว” อัด “รบ.ปู” แก้ปัญหาน้ำท่วมแบบสร้างภาพ แนะแก้ปัญหาระยะยาว ตั้ง “กระทรวงน้ำ” ดูแลแบบบูรณาการ

“บิ๊กจิ๋ว” อัด “รบ.ปู” แก้ปัญหาน้ำท่วมแบบสร้างภาพ แนะแก้ปัญหาระยะยาว ตั้ง “กระทรวงน้ำ” ดูแลแบบบูรณาการ

169 ครั้ง