กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

สธ.ชี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคเอ็นซีดีกว่าปีละ3หมื่นคน

สธ.ชี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคเอ็นซีดีกว่าปีละ3หมื่นคน

2,101 ครั้ง