ข่าวการบินไทย

บินไทยเผย ‘ประยุทธ์’ ห่วงสถานการณ์ เร่งหาแนวทางแก้วิกฤต

บินไทยเผย ‘ประยุทธ์’ ห่วงสถานการณ์ เร่งหาแนวทางแก้วิกฤต

 Aug 25, 2014    1