ข่าวในหลวง

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นกษัตริย์

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นกษัตริย์

 Dec 1, 2016    7,076