คลิปเสียงทักษิณ

คลิปลับพ่นพิษ! กลับบ้านเหลือแค่ฝัน เก้าอี้ รมช.กห.อยู่ต่อหรือไม่คงไร้ค่า เมื่อเหล่าทัพหมดความไว้ใจ!

คลิปลับพ่นพิษ! กลับบ้านเหลือแค่ฝัน เก้าอี้ รมช.กห.อยู่ต่อหรือไม่คงไร้ค่า เมื่อเหล่าทัพหมดความไว้ใจ!

 Jul 10, 2013    0