ฆ่าหั่นศพ

พรชนกฆ่าหั่นศพครูญี่ปุ่น  ขึ้นศาลให้การปฏิเสธทุกข้อหา

พรชนกฆ่าหั่นศพครูญี่ปุ่น ขึ้นศาลให้การปฏิเสธทุกข้อหา

 Jan 5, 2015    2