ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่า

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่า