ตั๊น จิตต์ภัสร์ ภิรมย์ภักดี

ประมวลภาพ ตั้๊น จิตต์ภัสร์ นำม็อบต้านระบอบทักษิณบุกกระทรวงกลาโหม

ประมวลภาพ ตั้๊น จิตต์ภัสร์ นำม็อบต้านระบอบทักษิณบุกกระทรวงกลาโหม

 Nov 28, 2013    5   28