ทหารพม่าจับคนไทย

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

ทหารพม่าจับคนไทย