ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ