ภาพโป๊

“สวนดุสิตโพล”เผย”ภาพโป๊”ทำภาพลักษณ์”รัฐสภาไทย”แย่ลง ร้อยละ53 ชี้เหตุผลของ”ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน”ฟังไม่ขึ้น

“สวนดุสิตโพล”เผย”ภาพโป๊”ทำภาพลักษณ์”รัฐสภาไทย”แย่ลง ร้อยละ53 ชี้เหตุผลของ”ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน”ฟังไม่ขึ้น

 Apr 22, 2012    1