ยอดขาย ‘บ้านยั่งยืน’สิบวัน7พันหน่วย การเคหะฯยืดเวลาจองถึงสิ้นปี

ยอดขาย ‘บ้านยั่งยืน’สิบวัน7พันหน่วย การเคหะฯยืดเวลาจองถึงสิ้นปี

ประชาชนแห่ลงทะเบียนจอง “บ้านยั่งยืน” 10 วัน 17,707 หน่วย ยอดขายกว่า 7,000 หน่วย ประกาศชื่อผู้ได้สิทธิล็อตแรก 21 ก.ย.นี้ พร้อมยืดระยะเวลาการจองถึงสิ้นปี