ยิงตำรวจ

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

ยิงตำรวจ