ยิ่งลักษณ์พูดผิด

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

ยิ่งลักษณ์พูดผิด