ราคาไข่ไก่

เริ่มแล้ว! ผู้ค้าทยอยขึ้นราคาไข่

เริ่มแล้ว! ผู้ค้าทยอยขึ้นราคาไข่

 Oct 28, 2014    0

ผักชีราคาเพิ่มอีก 10 บาท แตะกก.ละ 110-120

ผักชีราคาเพิ่มอีก 10 บาท แตะกก.ละ 110-120

 Oct 22, 2014    7

ผักชีราคาพุ่ง 100-110 บาท/กก.

ผักชีราคาพุ่ง 100-110 บาท/กก.

 Oct 21, 2014    1