วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475

ประชาชนรำลึก 82 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนท.ดูแลเข้มงวด

ประชาชนรำลึก 82 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนท.ดูแลเข้มงวด

 Jun 24, 2014    3