สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

นายกฯ สั่งเรียก”พิชัย”คุย-ขู่สื่อ!โดนด้วยหากข่าวไม่สร้างสรรค์

นายกฯ สั่งเรียก”พิชัย”คุย-ขู่สื่อ!โดนด้วยหากข่าวไม่สร้างสรรค์

 Jan 29, 2015    1