อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย