อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย