ตะลึง! ถนนเรียบเขื่อนคลองรังสิตฯ ทรุดตัวหนัก-ระยะทางกว่า 100 ม.

ตะลึง! ถนนเรียบเขื่อนคลองรังสิตฯ ทรุดตัวหนัก-ระยะทางกว่า 100 ม.

ถนนริมเขื่อนคลองรังสิตฯ ช่วงหน้าวัดสระบัว จ.ปทุมธานี เกิดทรุดตัวลง บางจุดลึกกว่า 2 ม. คาดเกิดจากปัญหาน้ำในคลองรังสิตฯแห้ง