เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ