แม่ชีทศพร

แม่ชีทศพร

“พระพยอม”ชี้”แม่ชีทศพร”สอนนอกหลักพระไตรปิฎก ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิ แนะเทียบ”พุทธทาสฯ-ว.วชิรเมธี”

“พระพยอม”ชี้”แม่ชีทศพร”สอนนอกหลักพระไตรปิฎก ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิ แนะเทียบ”พุทธทาสฯ-ว.วชิรเมธี”

228 ครั้ง