3จังหวัดชายแดนภาคใต้

โจรใต้ยิงอส.ทหารพรานยะลาตาย1 – ปัตตานีตรึงเข้ม

โจรใต้ยิงอส.ทหารพรานยะลาตาย1 – ปัตตานีตรึงเข้ม

3,140 ครั้ง