3จังหวัดชายแดนภาคใต้

3จังหวัดชายแดนภาคใต้

โจรใต้ยิงอส.ทหารพรานยะลาตาย1 – ปัตตานีตรึงเข้ม

โจรใต้ยิงอส.ทหารพรานยะลาตาย1 – ปัตตานีตรึงเข้ม

3,458 ครั้ง