ทัพฟ้า เสริมกริพเพน เขี้ยวเล็บหนัก แห่งขลุงทะเลใต้

ทัพฟ้า เสริมกริพเพน เขี้ยวเล็บหนัก แห่งขลุงทะเลใต้

และแล้วฝันของกองทัพอากาศไทยก็เป็นจริง เมื่อคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เป็นประธานให้การต้อนรับเครื่องบิน Gripen 39 C/D จำนวน 6 เครื่อง จากประเทศสวีเดน ซึ่งองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน  ได้ทำการบินนำส่งให้แก่กองทัพอากาศ

โดยออกเดินทางจากเมือง Linkoping ประเทศสวีเดน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา และเดินทางถึงกองบิน  7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันดังกล่าว ซึ่งจากนี้ FMV จะทำการส่งมอบ ทั้ง 6 เครื่องให้แก่กองทัพอากาศ ภายในเดือนมีนาคม 2554 เพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้เอง ตามที่กองทัพอากาศ ได้วางแผนที่จะบรรจุเครื่องบิน Gripen 39 C/D 1 ฝูง จำนวน 12 เครื่อง ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่อเป็นการทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18ก/ข (F-5B/E) ที่ประจำการมานานกว่า 30 ปีอีกทั้งการนำเครื่องฝูงบินดังกล่าวมาประจำการครั้งนี้จะมีภารกิจหลัก ประกอบด้วย การป้องกันทางอากาศ การสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ให้กองทัพอากาศดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่เอนกประสงค์ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18ก/ข จำนวน  6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และการปรับปรุงอาคารสถานที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551- 2555 วงเงิน 19,000 ล้านบาท

ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ให้กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C/D จำนวน 6 เครื่อง พร้อมระบบสนับสนุน การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการบริหารโครงการ รวมทั้งรับข้อเสนอพิเศษ เครื่องบิน SAAB 340 AEW ติดตั้งระบบแจ้งเตือนในอากาศ ERIEYE จำนวน 1 เครื่อง เครื่องบิน SAAB 340 B สำหรับการฝึก จำนวน 1 เครื่อง และการตอบแทนในลักษณะความร่วมมือทวิภาคี

ทั้งนี้ การเข้าประจำการของเครื่องบิน Gripen 39 C/D จะทำให้กองบิน 7 มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศ การสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอื่น และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในลักษณะของการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบร่วมกับ เครื่องบิน SAAB 340 AEW และการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีในระบบการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางข้อมูลข่าวสาร การหยั่งรู้เท่าทันสถานการณ์ ทวีความสามารถการบัญชาการและควบคุม

เพื่อถือเป็นการลดจุดอ่อนใระบบป้องกันทางอากาศ ขยายขีดความสามารถการตรวจจับเป้าหมายและการเคลื่อนไหวทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งผ่าน เชื่อมต่อ และถ่ายทอดข้อมูล เร่งวงรอบของกระบวนการตัดสินใจ ในระบบบัญชาการและควบคุม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา นำไปสู่การทวีอำนาจกำลังรบ

โดย Mthai news

เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง