บุกทะลวง เรือรบหลวงอ่างทอง เขี้ยวเล็บฉลามลำใหม่ แห่งราชนาวีไทย

กับภารกิจป้องชาติ ช่วยชีวิตประชาชน

นับ 4 ปี เต็มกับการรอคอย เรือรบหลวงอ่างทอง หรือเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ลำใหม่ป้ายแดง ของกองทัพเรือไทย ซึ่งมีขีดความสามารถ ในการเคลื่อนกำลังจากทะเลสู่ฝั่ง โจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก ต่อจาก อู่เรือบริษัท Singapore Technologies จำกัด ประเทศสิงคโปร์ โดยสร้างตามเรือต้นแบบชั้น ENDURANCE ของ กองทัพเรือสิงคโปร์ 

ทั้งนี้ ความจำเป็นในการจัดหาเรือหลวงอ่างทอง เข้าประจำการนั้น มีความเป็นมาจาก เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยตามชายฝั่ง ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ฝึกกำลังพล

อีกทั้งในปัจจุบันกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ มีเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ เพียง 2 ลำ คือ เรือหลวงสีชัง และ เรือหลวงสุรินทร์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กองทัพเรือ จึงได้เสนอโครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

คุณลักษณะทั่วไปที่สำคัญ คือ มีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 141 เมตร กินน้ำลึก 4.6 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 7,600 ตัน เร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 นอต ระยะปฏิบัติการที่ความเร็ว 12 นอต ไม่น้อยกว่า 5,000 ไมล์ สามารถปฏิบัติการในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 45 วัน ปฏิบัติการ ในทะเลได้ถึง Sea State 6 และรองรับกำลังทหารได้อีก 500 นาย

ดาดฟ้า ฮ. Flight Deck สามารถรับ – ส่ง เฮลิคอปเตอร์แบบ ซีฮอว์ค ได้ 2 เครื่อง หรือเฮลิคอปเตอร์ แบบ CH – 47 ได้ 1 เครื่อง ส่วนโรงเก็บอากาศยาน สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์แบบ ซีฮอว์ค ได้ 2 เครื่อง นอกจากนั้นบริเวณดาดฟ้าบรรทุก สามารถรองรับรถถังแบบ M60 ได้ 15 คัน หรือ ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ AAVS ได้ 19 คัน ส่วนอู่ลอย Well Dock สามารถรับ – ปล่อยเรือ และบรรทุกเรือระบายพลขนาดกลางประจำเรือ ได้ 2 ลำ รวมทั้งมี Ramp ท้าย เปิด – ปิด ในการ รับ – ปล่อยเรือ ยานและยุทโธปกรณ์ในขณะเรือเดินและเรือจอด โดยสามารถต่อเชื่อมกับเรือระบายพลขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งมีประตูข้างเรือ และ/หรือ Ramp ข้างเรือ สำหรับขนถ่ายยานพาหนะ ได้อีกด้วย

ในส่วนของระบบการรบ ประกอบด้วย ระบบอำนวยการรบ TERMA C – Flex จากเดนมาร์ก ระบบควบคุมการยิง TERMA C – Fire ประเทศอังกฤษ ระบบอาวุธ ปืนหลัก 1 แท่น แบบ OTO Melara 76/62 Super Rapid จากประเทศอิตาลี ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตร แบบ Sea Hawk MSI – DS30 MR จาก ประเทศอังกฤษ และปืนกล ขนาด 12.7 มิลลิเมตร จำนวน 6 กระบอก 

นอกจากนี้ เรือยกพลขึ้นบกลำใหม่นี้ยังมีเรือระบายพลประจำเรืออีก 2 ลำ คือ เรือระบายพลขนาดเล็กLCVP ขนาดความยาวตลอดลำ 13 เมตร น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน หรือ บรรทุกทหารได้ 36 คน ทำความเร็วสูงสุด มากกว่า 15 นอต และ เรือระบายพลขนาดกลาง LCM ความยาวตลอดลำ 23 เมตรน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 18 ตันความเร็วสูงสุด มากกว่า 12 นอต 

ขณะเดียวดัน เรือหลวงอ่างทอง มีกำลังพลประจำเรือ ทั้งสิ้น 151 อัตรา ประกอบด้วย นาวาโท 1 อัตรา นาวาตรี 6 อัตรา เรือเอก 12 อัตรา พันจ่าเอก (พิเศษ) 3 อัตรา พันจ่าเอก 23 อัตรา จ่าเอก 72 อัตรา และ พลทหาร 34 อัตรา มี นาวาโท ธีรสาร คงมั่น เป็นผู้บังคับการเรือ โดยเรือจะเข้าประจำการที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

แต่อย่างไรก็ตาม เรือรบหลวงอ่างทองที่ได้ตั้งชื่อตามหมู่เกาะอ่างทองนั้น มีขนาดใหญ่ เป็นลำที่ 3 รองจากเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร และเรือรบหลวงสิมิลัน โดยการเข้าประจำการครั้งนี้ จะมีหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในการเป็นเรือกู้ภัยด้วย

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง