ทิ้งทวนก่อนปีใหม่ ครูเฉียดแสน เฮ! รัฐฯปรับเงินให้ย้อนหลัง จากปัญหานโยบายหมื่นห้า

ทิ้งทวนก่อนปีใหม่ ครูเฉียดแสน เฮ! รัฐฯปรับเงินให้ย้อนหลัง จากปัญหานโยบายหมื่นห้า

Mthainews: เป็นปัญหามานานหลังรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งกับนโยบาล ป.ตรี 15,000 บาท ที่ ขยักขย่อน ไม่มีความชัดเจนมากนัก ทำให้ข้าราชการรวมทั้งครูแทบถอดใจไปตาม ๆ กัน

แหล่ะล่าสุด ครม.อนุมัติการปรับปรุงเงินเดือนชดเชยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนของภาครัฐ 15,000 บาทในระดับปริญญาตรีตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีข้าราชการครูที่ได้รับการปรับจำนวน 94,675 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มที่เงินเดือนเกิน 15,000 บาท หรือเงินเดือนไม่ถึงและทำงานมานานแล้ว อีก 7 หมื่นกว่าคน และกลุ่มครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ในปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือนอีก 2 หมื่นคน มีผลย้อนหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 ใช้งบจำนวน 1,754 ล้านบาท เชื่อว่าการปรับเงินเดือนจะเป็นผลดีต่อข้าราชการครูเป็นอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเงินเดือนชดเชยนี้แบ่งเป็น กรณีกลุ่มที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองใหม่ดังนี้

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,730 บาท
ปริญญาโทร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท เดิม 11,200 บาท
ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท เดิม 10,190 บาท
ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราใหม่ 15,430 บาท เดิม 10,190 บาท
ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท
และปริญญาตรี 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท อัตราเดิม 8,340 บาท

ซึ่งอัตราเงินเดือนใหม่ที่ปรับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 อัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่นี้ กรณีของคนที่ไม่ถึง 15,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวทุกคนเพื่อให้มีรายครบ 15,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาล

เช่นจบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 14,660 บาท ปรับเพิ่มอีก 1,140 บาท รวม 15,800 บาท ส่วนเงินเดือน 11,920 บาท จะปรับ 3 ขั้นรวม 13,770 บาท ส่วนอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรีที่จะให้ได้รับ 15,000 บาทนั้นจะปรับให้เต็มขั้นในปี 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล

แต่นั่นก็คาดว่า แผนการปรับเงินเดือนย้อนหลังจะเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนสิ้นปี การปรับครั้งนี้เฉพาะปีงบประมาณ 2555 ส่วนงบประมาณปี 2556 จะต้องเสนอต่อไปแต่ใช้แนวทางเดียวกับปีนี้

Mthai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง