ไทยสามัคคี ปลุกใจรักประเทศ ร้องเพลงชาติทั่วประเทศ

tongthai

“ไทยสามัคคี” ให้ทุกจังหวัด ร้องเพลงชาติกระตุ้นรักชาติ ผู้ว่าฯ ต้นเสียงนำร้อง แสดงพลังสามัคคีบรรเทาบรรยากาศการเมือง “สาทิตย์” ยันไม่ใช่จัดม็อบชนกัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 กันยายน ว่า ครม.เห็นชอบโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” เพื่อ กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้สึกรักชาติ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ แทนที่จะยึดตัวบุคคล โดยจะให้ประชาชนแต่ละจังหวัดออกมาแสดงพลังเพื่อสร้างความสามัคคี มีความรักชาติ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดม็อบมาชนกัน แต่คิดว่าโครงการดังกล่าวน่าจะดีกว่าเรื่องรัฐไทยใหม่ ตนอยากให้ประชาชนแสดงออกถึงความรักชาติทุกวันด้วยการร้องเพลงชาติ และให้ลองถามตัวเองว่าร้องเพลงชาติครั้งสุดท้ายกันเมื่อใด

นายสาทิตย์กล่าวว่า หลักๆ ของกิจกรรม จะให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเสนอภาพกิจการการร้องเพลงชาติไทยของประชาชนทุก จังหวัด โดยจะเริ่มที่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรก เนื่องจากชื่อจังหวัดที่มีพยัญชนะตัวแรก คือ ก. และจะจัดกิจกรรมทุกวัน ไปจนครบ 76 จังหวัด สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม ก่อนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะมารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวง

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการดังกล่าว เสนอโดยนายสาทิตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ ของประเทศไทย ที่แจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงมีอยู่ และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 จะเป็นช่วงที่อาจเกิดเหตุทางการเมืองได้ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสายตาต่างประเทศ จึงเห็นว่าช่วงเดือนดังกล่าว จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความรักชาติ และลดความขัดแย้งทางการเมือง จึงต้องจัดให้มีกิจกรรม โครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” พื่อลดและบรรเทาบรรยากาศทางการเมือง โดยเน้นถึงความรัก ความสามัคคี การทำความดีของคนไทยทุกชั้น ทุกระดับ ทุกจังหวัด

ข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ นายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมร้องเพลงชาติไทยเวลา 18.00 น. ช่วงเดือนกันยายน 2552 จากนั้นให้มีการร้องเพลงชาติไทยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้ง 76 จังหวัด วันละ 1 จังหวัด ในเวลา 18.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำร้อง เริ่มจากจังหวัดกระบี่วนไปตามจังหวัดต่างแล้วมาจบที่ กทม. เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม และนายกฯจะเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมร้องเพลงชาติไทยร่วมกับผู้แทนจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ กทม.ในเดือนธันวาคม โดยจะถ่ายทดสดกิจกรรมของทุกจังหวัดทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า นายสาทิตย์ยังกล่าวในที่ประชุมว่า เดิมทีในเวลา 18.00 น.แต่ละช่องจะยิงสัญญาณเคารพธงชาติของใครของมัน ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละจังหวัด ได้ขอให้ผู้ว่าฯเป็นประธาน ส่วนประชาชนที่มาร่วมไม่ได้กำหนดว่าต้องมีเท่าไหร่ แต่ให้ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน สถานศึกษา และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลัก โดยให้มารวมกันเพื่อแสดงพลังที่ศาลากลางจังหวัดนั้น ๆ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรค พท.กล่าวถึงรัฐบาลตั้งโครงการไทยสามัคคี ว่า สามัคคีได้แต่ชื่อ เพราะรัฐบาลเอาเปรียบทุกอย่าง รัฐบาลชุดนี้คือสาเหตุของความแตกแยกโดยเฉพาะตัวนายกฯ เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ไม่ถึง 1 เดือน

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง