สหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูล ประเทศ นอร์เวย์ น่าอยู่ที่สุดในโลก

สหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูล ประเทศ นอร์เวย์ น่าอยู่ที่สุดในโลก

การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดย UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้รวบรวมข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)ต่อหัวประชากร การศึกษา และอายุคาดเฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ ในปี 2550 ข้อมูลเหล่านี้ จะแสดงความแตกต่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา เปรียบเทียบระหว่างไนเจอร์ กับไนจีเรีย พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของคนไนเจอร์ อยู่ที่ 50 ปี น้อยกว่าคนในนอร์เวย์ 30 ปี ขณะที่คนไนเจอร์ หาเงินได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่คนนอร์เวย์หาเงินได้ 85 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังพบว่าครึ่งหนึ่งของประชากรใน 24 ประเทศยากจนที่สุดในโลกไม่รู้หนังสือ เทียบกับประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับกลางที่มีอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ ร้อยละ 20 ข้อมูลของยูเอ็นดีพี ยังระบุว่า คนญี่ปุ่นมีชีวิตยืนยาวที่สุด คือ มีอายุคาดเฉลี่ย 82.7 ปี มากกว่าคนอัฟกานิสถานที่มีอายุคาดเฉลี่ยเพียง 43.6 ปี

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง