สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 21/03/2563 | 10.55 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 21/03/2563 | 10.55 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 89 ราย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 323-411) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 🔸 กลุ่มที่…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 20/03/2563 | 11.06 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 20/03/2563 | 11.06 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 50 ราย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 273-322) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 🔸 กลุ่มที่…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 19/03/2563 | 14.26 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 19/03/2563 | 14.26 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 60 ราย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 213-272) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 🔸 กลุ่มที่…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 33 ราย (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) 🔸 กลุ่มแรก : กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 15/03/2563 | 13.21 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 15/03/2563 | 13.21 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 32 ราย (กลุ่มเมื่อวาน 36 ราย ที่เฝ้าติดตาม) แบ่งออกเป็นกลุ่ม ▪️ กลุ่มในผับ…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 14/03/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 14/03/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 7 ราย ▪️ กลุ่มที่ไปสังสรรค์ในผับ รายที่ 1 ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 76)…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 13/03/2563 | 11.00 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 13/03/2563 | 11.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 5 ราย (เป็นการป่วยแบบกลุ่ม) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1…