รบ.อุ้ม”ดีเซล”30บ./ลิตรต่อ ชี้หากลอยตัวเงินเฟ้อ ใช้วิธีลดภาษีสรรพสามิตเหลือ0.005บาท ชงครม.20เม.ย.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / รบ.อุ้ม”ดีเซล”30บ./ลิตรต่อ ชี้หากลอยตัวเงินเฟ้อ ใช้วิธีลดภาษีสรรพสามิตเหลือ0.005บาท ชงครม.20เม.ย.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก