สภาล่ม!ซ้ำซาก ต่อเนื่องครั้งที่ 6 พ.ร.บ.องค์การสิ่งแวดล้อมวืดลงมติสองรอบ”ชัย”สั่งเลื่อนไป 4 พ.ค.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สภาล่ม!ซ้ำซาก ต่อเนื่องครั้งที่ 6 พ.ร.บ.องค์การสิ่งแวดล้อมวืดลงมติสองรอบ”ชัย”สั่งเลื่อนไป 4 พ.ค.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก