“ครม.” เด้ง “ภาณุ”พ้นเลขาฯ ศอ.บต. ตั้ง”ทวี”เสียบแทน-“ประชา”คั่วรองปลัด มท.-“ส่งศรี”ขึ้นรองปลัดแรงงาน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ครม.” เด้ง “ภาณุ”พ้นเลขาฯ ศอ.บต. ตั้ง”ทวี”เสียบแทน-“ประชา”คั่วรองปลัด มท.-“ส่งศรี”ขึ้นรองปลัดแรงงาน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก