กลับต่างจังหวัด ! ช่วงหยุดยาว 27-31 ตุลาคม ประชาชนจำนวนมากอพยพหนีน้ำท่วมออกจากกรุงเทพ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กลับต่างจังหวัด ! ช่วงหยุดยาว 27-31 ตุลาคม ประชาชนจำนวนมากอพยพหนีน้ำท่วมออกจากกรุงเทพ


———————–
ขอบคุณข่าวจาก