ครม.เงาจวกรัฐ-ศปภ.บิดเบือนเส้นทางระบายน้ำ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ครม.เงาจวกรัฐ-ศปภ.บิดเบือนเส้นทางระบายน้ำ

ครม.เงาจวกรัฐบาลและ ศปภ.บิดเบือนเส้นทางระบายน้ำ ไม่สอดคล้องตามหลักปฏิบัติจากอดีตและผิดหลักธรรมชาติของภูมิประเทศ พร้อมแนะ 3 แนวทางแก้ปัญหา…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก