ยอดเงินน้ำท่วมสำนักนายกฯ จาก813ล้านลดเหลือ376ล้าน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ยอดเงินน้ำท่วมสำนักนายกฯ จาก813ล้านลดเหลือ376ล้าน

สรุปยอดเงินในบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรียังเหลือกว่า 3 ร้อยล้านบาท …
———————–
ขอบคุณข่าวจาก