ศปภ. จัดสถานีขนส่งชั่วคราว 5 แห่ง ให้บริการนำส่งประชาชนไปศูนย์พักพิง 9 จังหวัด 14.00 น.พรุ่งนี้

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ศปภ. จัดสถานีขนส่งชั่วคราว 5 แห่ง ให้บริการนำส่งประชาชนไปศูนย์พักพิง 9 จังหวัด 14.00 น.พรุ่งนี้


———————–
ขอบคุณข่าวจาก