เคลื่อนย้ายรถสายพายลำเลียง จาก ราบ 11 หนีน้ำท่วมไปจ.เพชรบุรี

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เคลื่อนย้ายรถสายพายลำเลียง จาก ราบ 11 หนีน้ำท่วมไปจ.เพชรบุรี


———————–
ขอบคุณข่าวจาก