ปูสั่งราชการรัดเข็มขัด ลดใช้พลังงาน10% จี้จับตาสินค้ารายตัว “โต้ง”ส่งซิกตรึง”ดีเซล”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ปูสั่งราชการรัดเข็มขัด ลดใช้พลังงาน10% จี้จับตาสินค้ารายตัว “โต้ง”ส่งซิกตรึง”ดีเซล”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก