“เทพไท”โพล่งปชป.ไม่จำเป็นต้องขอโทษ”ประธานสภา” อ้างสมาชิกพรรคทุกคนอดทนอดกลั้นจนสุดแล้ว

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “เทพไท”โพล่งปชป.ไม่จำเป็นต้องขอโทษ”ประธานสภา” อ้างสมาชิกพรรคทุกคนอดทนอดกลั้นจนสุดแล้ว


———————–
ขอบคุณข่าวจาก