“สุขุมพันธุ์”เยี่ยมชมโรงเรียนนำร่อง จัดการเรียนการสอนโดยใช้”แท็บเล็ต”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “สุขุมพันธุ์”เยี่ยมชมโรงเรียนนำร่อง จัดการเรียนการสอนโดยใช้”แท็บเล็ต”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก