“สมเด็จพระบรมฯ”ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นเครื่องทรงฤดูฝน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “สมเด็จพระบรมฯ”ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นเครื่องทรงฤดูฝน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก