“สมเด็จพระบรมฯ”เสด็จฯยังปฐมบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “สมเด็จพระบรมฯ”เสด็จฯยังปฐมบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


———————–
ขอบคุณข่าวจาก