“สมเด็จพระบรมฯ” เสด็จฯแทน”ในหลวง” ประกอบพระราชพิธี “วันฉัตรมงคล”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “สมเด็จพระบรมฯ” เสด็จฯแทน”ในหลวง” ประกอบพระราชพิธี “วันฉัตรมงคล”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก