“ปู” น้อมรับฟังทุกความเห็นสร้าง “เขื่อนแม่วงก์” เห็นด้วยกับอนุรักษ์ทำธรรมชาติ แต่อาจจะต้องเสี่ยงกับอุทกภัย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ปู” น้อมรับฟังทุกความเห็นสร้าง “เขื่อนแม่วงก์” เห็นด้วยกับอนุรักษ์ทำธรรมชาติ แต่อาจจะต้องเสี่ยงกับอุทกภัย


———————–
ขอบคุณข่าวจาก