“ปู” ยอมรับห่วงนิคม “อุตสากรรมสหรัตนคร” เหตุสร้างกำแพงกั้นน้ำเสร็จล่าช้า มั่นใจไม่ซ้ำรอยปี′54

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ปู” ยอมรับห่วงนิคม “อุตสากรรมสหรัตนคร” เหตุสร้างกำแพงกั้นน้ำเสร็จล่าช้า มั่นใจไม่ซ้ำรอยปี′54


———————–
ขอบคุณข่าวจาก