ครม.ตั้ง “รังสรรค์” นั่งปลัดคลัง “ปณิธาน”อธิบดีกรมอุตฯ “อรรชกา” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ครม.ตั้ง “รังสรรค์” นั่งปลัดคลัง “ปณิธาน”อธิบดีกรมอุตฯ “อรรชกา” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


———————–
ขอบคุณข่าวจาก