‘กอร์ปศักดิ์’ ชู ‘ประกันราคา’แก้ปัญหาข้าวตรงจุด

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘กอร์ปศักดิ์’ ชู ‘ประกันราคา’แก้ปัญหาข้าวตรงจุด

“กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ” FB โชว์ ขั้นตอนประกันราคาสินค้าเกษตร แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ตรงจุด แถมไม่เป็นภาระลูกหลานในอนาคต…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก