เลขาฯสหพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ แถลงต้าน นศ.รามฯร่วมม็อบที่ “อุรุพงษ์”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เลขาฯสหพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ แถลงต้าน นศ.รามฯร่วมม็อบที่ “อุรุพงษ์”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก