ปภ.ฟุ้งเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้มากกว่าปี 54

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ปภ.ฟุ้งเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้มากกว่าปี 54

รองอธิบดี ปภ. รับ แม้เกณฑ์เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะไม่เหมือนปี 54 แต่ ยืนยัน เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จะได้ค่าชดเชยสูงกว่าเกณฑ์ในปี 54 แน่…

———————–
ขอบคุณข่าวจาก