แถลงการณ์’กสม.’ หนุนรัฐยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็น’วาระแห่งชาติ’

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / แถลงการณ์’กสม.’ หนุนรัฐยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็น’วาระแห่งชาติ’

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ออกแถลงการณ์หนุนรัฐบาล ยกให้การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เพราะ ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีที่รุนแรงที่สุด…


———————–
ขอบคุณข่าวจาก